broj: 1-2/1951        pdf (21,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
ing. J. Šafar
Uz 75-godišnjicu Šumarskog lista     PDF    TXT 1
 
ŠUMARSKA NAUKA
     
akad. A. Ugrenović
Saradnja nauke i operative     PDF    TXT 4
 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
ing. L. Žumer
Iskanje novih smerih v lesnem gospodarstvu     PDF    TXT 12
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA
     
ing. D. Terzić
Smolarenje u NR Bosni i Hercegovini     PDF    TXT 23
 
MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA. TEHNOLOGIJA DRVETA
     
M. Knežević
O čistoći reza     PDF    TXT 31
 
ŠUMARSKA NAUKA
     
ing. A. Horvat
O nekim neposrednim zadacima istraž. rada na degradiranom kršu     PDF    TXT 43
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
dr. M. Anić
Nekoliko misli u prilog unapređenju naše šumske produkcije     PDF    TXT 51
 
DENDROLOGIJA I FITOCENOLOGIJA
     
ing. P. Fukarek
Staništa Pančićeve omorike nakon šumskih požara u 1946/47 godini     PDF    TXT 61
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
dr. M. Wraber
O biološko sociološki problematiki uvajanja gozdnih eksot     PDF    TXT 75
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA
     
ing. B. Pejoski
Smola i balzam munike     PDF    TXT 85
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Dr. Ž. Kovačević
Lovna stabla i suzbijanje potkornjaka kemijskim sredstvima     PDF    TXT 92
ing. M. Androić
Potkornjak i njegovo suzbijanje     PDF    TXT 93
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
J. Sabolić
Ekskurzija apsolvenata zagrebačkog Poljoprivredno-šumarskog fakulteta     PDF    TXT 94
 
IZ STRUČNE ŠTAMPE. DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
A. Panov
Narodni šumar 1950     PDF    TXT 96
M. Plavšić
Dr. ing. Žarko Miletić: Osnovi uređivanja prebirne šume     PDF    TXT 97
Z. Vajda
Dr. Željko Kovačević: Primijenjena entomologija I.     PDF    TXT 99
J. Kovačević
Dr. R. Domac: Flora za određivanje i upoznavanje bilja     PDF    TXT 100
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
I. Horvat
W. W. Bairkas: The swelling wood under Stross (Bubrenje drveta)     PDF    TXT 101
I. Horvat
Le Bois, L´ officiel du bois No 1—10/1950     PDF    TXT 101
I. Horvat
Američko šumarstvo nekad i danas     PDF    TXT 103
D. Klepac
H. Knuchel: Management control in selection Forest     PDF    TXT 103
D. Klepac
H. Knuchel: Planung und Konitrolle im Forstbetrieb     PDF    TXT 105
B. Pejoski
A. Geoirgopulos: Die Forsteinrichtung in Griechenland     PDF    TXT 106
B. Pejoski
Annales de l´Institut National agronomique T. XXXVI.     PDF    TXT 107
B. Pejoski
IV. Internacionalni kongres za pedologiju     PDF    TXT 107

                UNDER CONSTRUCTION