broj: 9-10/1948        pdf (12,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=194809 and arb=1 order by id

 
UZGAJANJE ŠUMA, ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. J. Šafar
O preduvjetima planske organizacije i unapređenja šumsko-uzgojnih radova     PDF    TXT 281
Ing. I. Lončar
Pošumljavanje nizinskih šuma     PDF    TXT 289
Ing. T. Španović
Šume na slatinama     PDF    TXT 296
 
RAZNO
     
Ing. P. Ziani
Razvoj naučnih istraživanja u šumarstvu Jugoslavije     PDF    TXT 305
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA PRERADA DRVETA
     
A. Ugrenović
Poliranje drveta     PDF    TXT 312
M. Milošević-Brevinac
Nekoliko podataka iz lisničke tehnike u Srbiji     PDF    TXT 314
 
UZGAJANJE ŠUMA, ZAŠTITA ŠUMA, ŠUM. BOTANIKA
     
J. Kišpatić
Rak na kestenu     PDF    TXT 316
Z. Vajda
Primjena kem. metoda kod uništavanja potkornjaka     PDF    TXT 319
B. Zlatarić
Jedan specijalni način prirodnog pomlađivanja smreke     PDF    TXT 322
Anketa o problemu krša     PDF    TXT 326
V. Beltram
Problem zašumljavanja krša — odgovor na anketa     PDF    TXT 328
 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
B. Marić
Pitanje šumske takse u SSSR-u     PDF    TXT 330
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA PRERADA DRVETA
     
R. Benić
Škole uzajamne obuke kao sredstvo dizanja produktivnosti rada     PDF    TXT 334
 
RAZNO
     
II. konferencija polj. i šumarskih stručnjaka slavenskih i ostalih narodnih demokratskih država     PDF    TXT 337
 
UZGAJANJE ŠUMA, ZAŠTITA ŠUMA, ŠUM. BOTANIKA
     
Knjižnica Instituta za šumarska istraživanja Minist. šumarstva NR Hrvatske     PDF    TXT 342
B.
Beltram: Kalcifikacija zemljišta običnim krečnjacima     PDF    TXT 343
Čokl: Kako pogozdujemo     PDF    TXT 343
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Drugi kongres Saveza DIT-ova FNRJ.     PDF    TXT 344

                UNDER CONSTRUCTION