broj: 5-6/1948        pdf (10,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=194805 and arb=1 order by id

 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA PRERADA DRVETA
     
Dr. A. Ugrenović
Drvna industrija i šumarstvo     PDF    TXT 145
M. Šprung
O pilanarstvu Švedske     PDF    TXT 148
 
UZGAJANJE ŠUMA, ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. P. Stanković
O određivanju količine semena za setvu u rasadnicima     PDF    TXT 150
Ing. P. Fukarek
Biljno-geografska karta šumskog drveća u Bosni, Hercegovini i Dalmaciji od Dr-a L. Adamovića     PDF    TXT 171
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA PRERADA DRVETA
     
I. Horvat
Utjecaj modrenja na tehnička svojstva drveta     PDF    TXT 184
I. Horvat
Upliv kvrga na čvrstoću savijanja borovine     PDF    TXT 185
 
UZGAJANJE ŠUMA, ZAŠTITA ŠUMA, ŠUM. BOTANIKA
     
M. Anić
Corylus colurna L. — krupnije drvo u Vuhredu na Dravi     PDF    TXT 185
M. Anić
Pseudolarix Kaemferii Gord. — 2 stabla u Mariborskom parku     PDF    TXT 186
R. Benić
Pošumljavanje u SSSR-u     PDF    TXT 187
 
RAZNO
     
R. Benić
Zakon o nacionalizaciji općinskih, ostalih općih i privatnih šuma u Bugarskoj     PDF    TXT 188
 
IZ NAŠEG ZAKONODAVSTVA
     
Zakon o šumskoj narodnoj miliciji     PDF    TXT 189
Troškove gašenja požara u državnoj šumi dužan je da snosi državni organ pod čijom se upravom šuma nalazi.     PDF    TXT 190
 
UZGAJANJE ŠUMA, ZAŠTITA ŠUMA, ŠUM. BOTANIKA
     
B. Zlatarić
Ing. M. Krstić: Važnije bolesti šumskih biljaka u rasadnicima     PDF    TXT 191
I. Horvat
Ing. P. Fukarek: Ruska treska     PDF    TXT 192
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
M. Anić
Iz novije literature o kultiviranim topolama     PDF    TXT 192
R. Benić
Gorsko stopanstvo     PDF    TXT 196
J. Šafar
Lesnica prace     PDF    TXT 196

                UNDER CONSTRUCTION