broj: 1/1948        pdf (8,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=194801 and arb=1 order by id

 
RAZNO
     
Osnovano je posebno Ministarstvo šumarstva FNRJ     PDF    TXT 1
Na pragu novog godišta.     PDF    TXT 2
Ing. M. Brinar
Novi opšti zakon o šumama daje našem šumskom gospodarstvu nova načela i određuje našem šumarstvu napredan razvojni pravac     PDF    TXT 5
 
UZGAJANJE ŠUMA, ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. B. Milas
O uzgojnim radovima u prebornoj šumi obzirom na proizvodni zadatak     PDF    TXT 9
 
IZ NAŠE PRAKSE
     
B . Pejoski
Iskorišćavanje otpadaka za proizvodnju katrana i katranskih ulja     PDF    TXT 15
R. Benić
Organiziranje uprave nedržavnih šuma u NR Sloveniji     PDF    TXT 17
J. Đurđević
Povodom konferencije o poljozaštitnim šumskim pojasima     PDF    TXT 18
 
KROZ NAŠE ČLANKE
     
V. Tregubov
Racionalizacija izvoza drveta     PDF    TXT 20
R. Pipan
O racionalizaciji i prividnoj racionalizaciji     PDF    TXT 21
 
IZ NAŠEG ZAKONODAVSTVA
     
Opći zakon o šumama     PDF    TXT 23
Opšti zakon o lovu     PDF    TXT 30
 
IZ STRUČNE KNJIŽEVNOSTI DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
R. Benić
Tehnika     PDF    TXT 34
R. Benić
Narodni šumar     PDF    TXT 34
R. Benić
Gozdarski vestnik     PDF    TXT 35
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
Polana (I. Horvat     PDF    TXT 36
R. Benić
Revista Padurilor     PDF    TXT 37
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Prvo savjetovanje šumarskih inženjera i tehničara NR Srbije     PDF    TXT 39

                UNDER CONSTRUCTION