broj: 9/1947        pdf (7,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=194709 and arb=1 order by id

 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
Ing. T. Peleš
Šumska gazdinstva u borbi za izvršenje plana     PDF    TXT 265
 
RAZNO
     
Ing. A. Ružić.
Nekoliko smjernica za šumarstvo Istre     PDF    TXT 273
 
UZGOJ I ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. P. Fukarek
Nekoliko podataka o tilovini     PDF    TXT 283
 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
Ing. J. Šafar
Problemi proizvodnje i potrošnje drveta u okviru svjetske privrede     PDF    TXT 290
 
UZGAJANJE ŠUMA, ZAŠTITA ŠUMA, LOVSTVO
     
Ing. I. Lončar
Presađivanje bukovih biljka     PDF    TXT 296
Dr. Z. Vajda
Prvi pokus zaštite slavonskih šuma uništavanjem gusjenica iz aviona pomoću D.D.T. preparata     PDF    TXT 297
 
IZ STRUČNE KNJIŽEVNOSTI
     
Ing. V. Novak
Ing. M. Šušterčić: Tablice za prebiralni gozd     PDF    TXT 299
Ing. Z. T.
Dr. N. Neidhardt: Osnovi geodezije II. dio     PDF    TXT 300

                UNDER CONSTRUCTION