broj: 10-11/1946        pdf (13,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=194610 and arb=1 order by id

 
Glavni članci:
     
Ing. Vladislav Beltram
Šumarsko pitanje Krša jadranskih obala i otočja     PDF    TXT 122
Ing. Ilija Lončar
Uzgajajmo otpornije sastojine     PDF    TXT 135
Ing. Zlatko Bunjevčević
Šumarstvo u predratnoj Jugoslaviji     PDF    TXT 141
Ing. Bogumil Čop
Šumarska politika danas u NR Hrvatskoj     PDF    TXT 155
Ing. Zlatko Turkalj
Neprijatelji korisne divljači iz reda sisavaca i ptica     PDF    TXT 165
 
Saopćenja
     
Ing. Roko Benić
Pola godine rada šumarstva brodskog okruga     PDF    TXT 169
J. Š.
Posjet šumarskim ustanovama u Pragu     PDF    TXT 172
Z. B.
Izložbe »Šume i šumarstvo Bosne i Hercegovine«     PDF    TXT 172
I. H-t
Industrija šperovanog drveta u Finskoj     PDF    TXT 174
I. H-t
Šumarski institut u SSSR     PDF    TXT 176
I. H-t
Industrija suhe destilacije drveta u USA za vrijeme rata     PDF    TXT 177
I. H-t
Šumarski instituti u SSSR za vrijeme rata     PDF    TXT 179
 
Iz stručne književnosti
     
Ing. A. Horvat
»Šumarski priručnik« I. dio, Zagreb 1946.     PDF    TXT 180
Ing. Viktor Novak
Ing. Šušteršič »Tablice za določenje lesne zaloge sestojev« — Ljubljana 1946.     PDF    TXT 180

                UNDER CONSTRUCTION