broj: 3-4/1944        pdf (9,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=194403 and arb=1 order by id

 
RAZNO
     
Dr J. Balen
Prve tri godine.     PDF    TXT 45
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
Ing. O. Piškorić
Hrvatska agrarna politika i šuma.     PDF    TXT 47
 
BUJIČARSTVO
     
ing. D. Afanasijev
Pregrade i vodeni jastuci.     PDF    TXT 51
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
Vodstvo hrvatskog šumarstva     PDF    TXT 66
 
SUVREMENA PITANJA
     
(p)
Poslijeratno ustrojstvo hrvatskog narodnog gospodarstva     PDF    TXT 66
 
IZ STRANOG ŠUMARSTVA
     
Ing. P.
Poslijeratni problemi švicarskog šumarstva.     PDF    TXT 67
Francuzko drvarstvo na početku 1944.     PDF    TXT 68
 
KNJIŽEVNOST
     
Der Deutsche Forstwirt br. 1.—14.1944. god     PDF    TXT 69
Erdeszeti Lapok br. 1., 1944. god.     PDF    TXT 70
Internationaler Holzmarkt br. 1.—6. 1944. god.     PDF    TXT 70
Ses a drevo br. 1.—8., 1944. g.     PDF    TXT 70
Gospodarski Glasnik br. 1.—2. 1944. g.     PDF    TXT 70
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. A. Petračić
O najuspješnijem načinu uništavanja gubarevih legla.     PDF    TXT 72
 
KNJIŽEVNOST
     
Kemijski viestnik     PDF    TXT 72
Tehnički viestnik br. 7.—8. 1943. g.     PDF    TXT 72
Veterinarski viestnik g. XX. br. 1.—2.     PDF    TXT 72
 
NAŠI POKOJNICI
     
† Ing. Ivan Heim.     PDF    TXT 74
† Ing. Ivan Heim.     PDF    TXT 74
 
PROMJENI U SLUŽBI
     
Imenovanja     PDF    TXT 75
Imenovanja     PDF    TXT 75
Promaknuća     PDF    TXT 76
Premještenja     PDF    TXT 76
Odpusti     PDF    TXT 76

                UNDER CONSTRUCTION