broj: 1-2/1944        pdf (13,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=194401 and arb=1 order by id

 
RAZNO
     
Dr. J. Balen
Prof. Aimo Karlo Cajander.     PDF    TXT 1
 
PAUŽITCI
     
Ing. R. Sarnavka
Izrađivanje opeka u poljskim pećima.     PDF    TXT 4
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
ljetopisac
Osvrt na 1943. godinu.     PDF    TXT 27
 
KNJIŽEVNOST
     
I. H-t.
Drvo Fraxinus oxycarpa W. i Fraxinus excelsior L.     PDF    TXT 29
Agrarne operacije g. I. br. 1. P.     PDF    TXT 29
Ing. J. Kišpatić
Odpornost gubarevih jajašca spram smrzavanja.     PDF    TXT 30
 
POVIEST ZRNCA
     
Prvi pokušaj izvoda našeg drveta u europske zemlje.     PDF    TXT 31
 
IZKORIŠĆIVANJE ŠUMA I UPOTREBA DRVETA
     
(p)
Novi proizvodi iz celuloze drveta,     PDF    TXT 32
(p)
Potrebe seljačkog gospodarstva na drvu.     PDF    TXT 32
Normiranje presjeka greda u Švicarskoj     PDF    TXT 32
 
RAZNO
     
Odlikovanje nakladnika H. Neumanna     PDF    TXT 32
 
ZAKONI I OSTALI PROPISI
     
Zakonska odredba o osnivanju dioničarskog družtva za proizvodnju celuloze, celuloznih prerađevina i nuzgrednih proizvoda     PDF    TXT 33
Zakonska odredba o izmjeni § 74. zakona o šumama     PDF    TXT 33
Naredba o unutarnjem uređenju Ministarstva šumarstva i rudarstva     PDF    TXT 34
Naredba o nadopuni »Uredbe o prinadležnosti u naravi šumarskog stručnog osoblja .«     PDF    TXT 38
Nadležnost u vršenju nadzora nad upravom zemljištnih zajednica     PDF    TXT 38
Tumačenje naredbe o izvoznicama broj 8545-V.1940.     PDF    TXT 38
 
NAŠI POKOJNICI
     
† Ing. Nikola Rubčić.     PDF    TXT 39
† Milan Knežević.     PDF    TXT 39
 
IZVJEŠĆA O DRUŠTVENOM RADU
     
Zapisnik sjednice upravnog odbora od 15. siečnja 1944.     PDF    TXT 40
 
NAŠI POKOJNICI
     
† Ing. Nikola Brkljačić     PDF    TXT 40
 
UPLATA ČLANARINE I PREDPLATE
     
Izkazi o uplati članarine članova HŠD i izkazi o uplati predplate na Hrvatski šumarski list     PDF    TXT 43

                UNDER CONSTRUCTION