broj: 7-8/1943        pdf (15,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=194307 and arb=1 order by id

 
GRAĐEVINARSTVO
     
Prof. Ing. S. Flögl
O nasadima uz cestu.     PDF    TXT 189
 
UZGAJANJE ŠUMA I BOTANIKA
     
I. Soklić
Biljni sviet Podravskih piesaka.     PDF    TXT 205
 
IZKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Ing. M Pećina
Ocjena bukovine po vanjskim znakovima.     PDF    TXT 224
 
BROJIDBA
     
Izvoz i uvoz drveta i drvnih proizvoda u 1942. godini     PDF    TXT 227
 
MEĐUNARODNO ŠUMARSTVO
     
VII. sastanak odbora Međunarodne središnjice za šumarstvo     PDF    TXT 227
 
NEKROLOZI
     
Prof. Almo Karlo Cajander     PDF    TXT 227
Dr Franz Grünwoldt     PDF    TXT 228
 
UREĐIVANJE ŠUMA I DENDROMETRIJA
     
Dr. Zl. Vajda
Ustanovljivanje drvnih gromada sastojina pomoću Laerovih skrižaljki oblikovisina i oblikovisinskih redova.     PDF    TXT 228
 
KNJIŽEVNOST časopisi
     
Ing. N. L.
L. Hauska: Das Forstliche Bauingenierwesen     PDF    TXT 233
 
KNJIŽEVNOST strana
     
Ing. A. Horvat
Vodograđevni viestnik.     PDF    TXT 233
 
ZAPISNICI SKUPŠTINA I ODBORSKIH SJEDNICA
     
Zapisnik sjednice upravnog odbora Hrvatskog šumarskog družtvo i to: održane dne 5. srpnja 1943     PDF    TXT 235
 
ZAKONSKE ODREDBE I DRUGI PROPISI
     
Nove norme Savjetodavnog odbora za normalizaciju     PDF    TXT 237
 
ZAPISNICI SKUPŠTINA I ODBORSKIH SJEDNICA
     
Zaključni račun blagajničkog poslovanja za 1942. god     PDF    TXT 238
 
KNJIŽEVNOST družtvena knjižnica
     
Prinove družtvene knjižnice     PDF    TXT 242
 
UPLATA ČLANARINE I PREPLATE
     
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: travnju     PDF    TXT 242
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: svibnju     PDF    TXT 243
 
VJEŽBENIČKA SLUŽBA I IZPITI
     
Stručni izpit šumarskih vježbenika u proljetnom roku 1943     PDF    TXT 244
Stručni izpit šumarskih vježbenika u proljetnom roku 1943     PDF    TXT 244
Stručni izpit šumarskih vježbenika u proljetnom roku 1943     PDF    TXT 244

                UNDER CONSTRUCTION