broj: 5/1943        pdf (9,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
GRAĐEVINARSTVO
     
Ing. J. Radišić
Izvlastbeni pojas ceste i željeznice.     PDF    TXT 129
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
Pravac naše gospodarske izgradnje     PDF    TXT 152
 
NEKROLOZI
     
Uspomeni Šime Balena     PDF    TXT 154
 
IZKORIŠĆAVANJE ŠUMA I DRVETA
     
I. H.
Ploče iz drvnih vlakanaca.     PDF    TXT 160
Otrovnost nekih vrsta drva     PDF    TXT 161
Nešto o drvu kao pogonskom sredstvu motora     PDF    TXT 161
Trajnost impregniranih brzojavnih stupova     PDF    TXT 162
 
ZAKONSKE ODREDBE I DRUGI PROPISI
     
Zakonska odredba o nadopuni zakona o lovu od 5. prosinca     PDF    TXT 162
Razdioba ogrievnog drveta iz šuma zem. zajednica     PDF    TXT 162
 
OSOBNE VIESTI
     
Odlikovanje Ing. I. Frkovića.     PDF    TXT 163
 
NEKROLOZI
     
Ing. Stjepana Bevelakva     PDF    TXT 163
Ing. Conjo Ivan Baltov     PDF    TXT 163
 
UPLATA ČLANARINE I PREPLATE
     
Izkaz o uplati članarine i predplate za Hrvatski šumarski list članova Hrvatskog šumarskog družtva i to u mjesecu: ožujku     PDF    TXT 163
 
PROMJENE U SLUŽBI
     
Promaknuća     PDF    TXT 164
Umirovljenja     PDF    TXT 164
 
OVLAŠTENI INŽENJERI
     
Promjene u stanju     PDF    TXT 164

                UNDER CONSTRUCTION