broj: 1/1943        pdf (9,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=194301 and arb=1 order by id

 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Dr. Ing. Z. Vajda
O do sada primjenjivanim metodama kod uređivanje šum. sastojina državne šumarije u Ogulinu.     PDF    TXT 1
 
GRAĐEVINARSTVO
     
Ing. A. Horvat
Osnivanje drvoreda.     PDF    TXT 14
 
RAZNO
     
Izkaz članstva     PDF    TXT 22
 
ZAPISNICI SKUPŠTINA I ODBORSKIH SJEDNICA
     
Zapisnik 65. (III.) redovite godišnje skupštine Hrvatskog šumarskog družtva dne 8. prosinca 1942.     PDF    TXT 26
 
VJEŽBENIČKA SLUŽBA I IZPITI
     
Državni stručni izpit šumarskih vježbenika u jesenjem roku 1942. god.     PDF    TXT 32

                UNDER CONSTRUCTION