broj: 6-7/1942        pdf (14,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=194206 and arb=1 order by id

 
ISKORIŠTAVANJE ŠUMA
     
R. Fantoni
Vertikalne jarmače     PDF    TXT 161
 
KNJIŽEVNOST c) časopisi
     
Ing. Stj. Frančišković
Intersylva II. godište br. 1. i 2.     PDF    TXT 202
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
P.
Šumarstvo i lovstvo na izložbi o obljetnici Nezavisne Države Hrvatske.     PDF    TXT 203
 
POVIJEST HRVATSKOG ŠUMARSTVA
     
Ing. P. Fukarek
Bosansko-hercegovačka seoska kola.     PDF    TXT 204
 
SUVREMENA PITANJA
     
Jedan prijedlog zakona o imovnim zajednicama     PDF    TXT 204
 
ŠUMARSKA POLITIKA
     
Jedan prijedlog zakona o imovnim zajednicama     PDF    TXT 204
 
KNJIŽEVNOST a) domaća
     
Ing. O. Piškorić
Doktorska disertacija o bosanskoj prašumi.     PDF    TXT 205
 
BILJEŠKE
     
P
Utjecaj šume na klimu.     PDF    TXT 206
 
ISKORIŠTAVANJE
     
Proizvodnja tanina iz johovine     PDF    TXT 206
 
TEHNIČKE NOVOSTI
     
Proizvodnja tanina iz drveta.     PDF    TXT 206
 
ZAPISNICI SKUPŠTINA I ODBOBSKIH SJEDNICA
     
Zapisnik sjednice upr odbora od 19 VII 1942     PDF    TXT 207
Bilanca blagajničkog poslovanja H Š D. za 1941. godinu     PDF    TXT 212
Razmjera primitaka i izdataka H Š D u 1942 godini     PDF    TXT 214
Prijedlog proračuna H Š D za 1943 godinu     PDF    TXT 216
 
PROMJENE U SLUŽBI
     
Umirovljenja.     PDF    TXT 220
Umirovljenja.     PDF    TXT 220
Umirovljenja.     PDF    TXT 220
Prestanak službe.     PDF    TXT 220
 
ISKAZ UPLATA ČLANARINE
     
Iskaz dugovine     PDF    TXT 222

                UNDER CONSTRUCTION