broj: 11/1939        pdf (12,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=193911 and arb=1 order by id

 
RAZNO.
     
Dr. A. Ugrenović
O 60 godišnjici Prof. dr. Andrije Petračića, podpretsjednika Jugoslovenskog šum. udruženja.     PDF    TXT 605
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. INDUSTRIJALIZACIJA.
     
Dr. Z. Vajda
O racionalnoj organizaciji rada u šum. gospodarstvu.     PDF    TXT 608
 
DENDROMETRIJA. UREĐIVANJE ŠUMA. RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Ing. V. Poplavski
Izlučivanje sastojina pomoću primarnih pruga.(ćir.)     PDF    TXT 619
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. INDUSTRIJALIZACIJA.
     
Ing. V. Delić
Upotreba drveta u francuskoj automobilskoj industriji.     PDF    TXT 634
 
LOVSTVO. RIBARSTVO.
     
Ing. Z. Turkalj
Divljač u odnosu prema vremenskim prilikama.     PDF    TXT 656
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINA.
     
Zapisnik V sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 8 X 1939 u Beogradu .     PDF    TXT 660
Zapisnik VI redovne glavne skupštine Podružnice J. Š. U. za Vrbasku banovinu održane 27 VIII 1939 u Banjaluci     PDF    TXT 665
 
OBAVIJESTI, ISKAZI, POZIVI.
     
Isplata posmrtne pomoći povodom smrti člana Ing. S. Filipovića     PDF    TXT 668
Isplata posmrtne pomoći povodom smrti člana Ing. S. Filipovića     PDF    TXT 668
 
ZAKLADE.
     
Bilanca Zaklade za uzgoj djece šum. činovnika za g. 1938/39     PDF    TXT 668
Bilanca Zaklade za uzgoj šumsko-čuvarskog osoblja za 1938/39     PDF    TXT 669
Bilanca Mirovinske zaklade činovnika krajiških imov. općina za 1938/39 g.     PDF    TXT 669
 
LIČNE VIJESTI. Nekrolozi.
     
† Ing. Slavko pl. Philipović     PDF    TXT 670
 
Promjene u službi i odlikovanja.
     
Stavljanje na raspoloženje:     PDF    TXT 671
Stavljanje na raspoloženje:     PDF    TXT 671

                UNDER CONSTRUCTION