broj: 4-5/1939        pdf (15,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA. DENDROLOGIJA. DENDROGEOGRAFIJA.
     
Dr. Z. Vajda
Problem rase kod osnivanja sastojina.     PDF    TXT 185
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. INDUSTRIJALIZACIJA.
     
Ing. D. Šokčević
Specijalno iskorišćavanje srednjedobnih slavonskih sastojina putem proreda.     PDF    TXT 205
 
DENDROMETRIJA. UREĐIVANJE ŠUMA. RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Dr. D. Nenadić
Da li »Računanje vrijednosti šuma« ili »Procjena šuma«?     PDF    TXT 213
Dr. A. Levaković
O nekim formulama za prosječni postotak prirasta.     PDF    TXT 215
Dr. A. Levaković
O racionalnom postotku primjernih stabala.     PDF    TXT 226
Ing. J. Radošević
Prilog proučavanju taksacionih elemenata u prebirnim šumama.     PDF    TXT 228
 
LOVSTVO. RIBARSTVO.
     
Ing. Z. Turkalj
Mravi i šišmiši kao čuvari šuma.     PDF    TXT 236
 
OBAVIJESTI, ISKAZI, POZIVI.
     
Ing. M. Mujdrica
Osvrt na šumarsku Skupštinu 1939 g.     PDF    TXT 237
Seja širšega Banovinskega odbora za propagando gozdarstva v Ljubljani     PDF    TXT 239
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINA.
     
Zapisnik II sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 12 III 1939 u Beogradu.     PDF    TXT 240
 
IZVJEŠTAJI
     
Ing. V. Bosiljević
Izvještaj delegacije izabrane na II sjednici Upravnog odbora J. Š. U. o audijenciji kod g. Ministra šuma i rudnika u pitanju postavljenja nezaposlenih šum. inženjera i u pitanju sanacije imovnih općina.     PDF    TXT 260
 
RAZNO.
     
Natječaj pretsjednika J. Š. U. g. ing. M. Lenarčića za radnju »Upliv željezničke tarife na ukamaćenje šum. kapitala«     PDF    TXT 263
 
ZAKLADE.
     
Godišnji doprinos J. Š. U. Kereškenjijevoj pripomoćnoj zakladi     PDF    TXT 263
 
LIČNE VIJESTI. Nekrolozi.
     
Ing. D. Sulimanović
† Ing. Josip Hefner     PDF    TXT 263
 
OBAVIJESTI, ISKAZI, POZIVI.
     
Obavijest o zabavi Udruženja studenata šumarstva u Zemunu     PDF    TXT 266
 
RAZNO.
     
Oglas o namještenju šum. pristava na većem posjedu u Slavoniji     PDF    TXT 267
Oglas o namještenju šum. pristava na većem posjedu u Slavoniji     PDF    TXT 267

                UNDER CONSTRUCTION