broj: 2/1938        pdf (14,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=193802 and arb=1 order by id

 
LIČNE VIJESTI. Nekrolozi.
     
† Ing. Bogdan Babić. J. Š. U.     PDF    TXT 49
 
ŠUMARSKA POLITIKA, PRIVREDA I ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. A. Perušić
Porez na naše šume.     PDF    TXT 50
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. TRGOVINA DRVOM.
     
Dr. M. Marinović
Šumsko-privredna geografija i njezin značaj za šumsku nauku i praksu.     PDF    TXT 80
 
ŠUMARSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA ŠUMARSTVA. ADMINISTRACIJA.
     
Ing. N. Stivičević
Uredba o organizaciji Ministarstva šuma u praktičnoj primjeni.     PDF    TXT 87
 
UZGAJANJE I, PODIZANJE ŠUMA. DENDROLOGIJA I DENDROGEOGRAFIJA.
     
Dr. I. Horvat
Nekoliko riječi na članak g. Ing. Nikole Stivičevića o mome »Pregledu šumske vegetacije u Hrvatskoj«.     PDF    TXT 89
 
LITERATURA: a) domaća
     
Ing. O. Piškorić.
Ing. S. Tregubov: Étude forestiere sur le Picea omorica Panč. 1934.     PDF    TXT 91
Ing. O. Piškorić .
Sv. Plavšić: Staništa Pančićeve omorike na levoj obali Drine, 1936.     PDF    TXT 92
Ing. O. Piškorić.
Dr. Sv. Plavšić: Anatomska istraživanja Pančićeve omorike. 1936.     PDF    TXT 94
 
LIČNE VIJESTI. Nekrolozi.
     
Dr. N. N
† Prof. Ing. Pavle Horvat.     PDF    TXT 96
Ing. A. Šerbetić
† Ing. Bogdan Babić.     PDF    TXT 98
† Ing. Bogdan Babić. Sarajevska podružnica J. Š. U.     PDF    TXT 99
N. D.
† Vilim Dojković.     PDF    TXT 100
D. Veseli
† Ing. Reinhold Schmettan.     PDF    TXT 102
B. K.
† Marino de Bona-Bunić.     PDF    TXT 103
 
Promjene u službi i odlikovanja.
     
Umirovljenja:     PDF    TXT 105
Umirovljenja:     PDF    TXT 105
 
ŠUMARSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA ŠUMARSTVA. ADMINISTRACIJA.
     
Projekt uredbe o reorganizaciji i sanaciji imovnih općina.     PDF    TXT 108
Projekt uredbe o reorganizaciji i sanaciji imovnih općina.     PDF    TXT 108
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINE.
     
Iz udruženja studenata šumarstva. Zahvala udruženja iz Zagreba na prilozima dobivenim prilikom priredbe »Šumarsko plesno veče«     PDF    TXT 115

                UNDER CONSTRUCTION