broj: 9/1937        pdf (10,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=193709 and arb=1 order by id

 
ŠUMARSKA POLITIKA I ZAKONODAVSTVO.
     
Dr. Z. Miletić
Savremeni problemi uprave državnih šuma.(ćir.)     PDF    TXT 501
 
DENDROMETRIJA.
     
Ing. I. P. Isajev
Modifikacija Christenovog visinomjera.     PDF    TXT 513
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA.
     
Aktuelna pitanja u pogledu budućeg pošumljavanja Deliblatskog peska. Rad komisije obrazovane rešenjem Ministra šuma i rudnika     PDF    TXT 518
 
OBAVIJESTI. ISKAZI. POZIVI.
     
Pozdrav čehoslovačkih šumara Ministru šuma i rudnika g. ing. Duri Jankoviću     PDF    TXT 543
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINE.
     
f) Skupština podružnice J. Š. U. Ljubljana održane 8. VIII. 1937. u Celju     PDF    TXT 544
g) Skupština podružnice J. Š. U. Banja Luka održane 15. VIII. 1937. u Banjoj Luci.     PDF    TXT 544
h) Skupština podružnice J. Š. U. Sarajevo održane 5. i 6. IX. 1937. u Sarajevu     PDF    TXT 544
 
OBAVIJESTI. ISKAZI. POZIVI.
     
Otkaz ekskurzije jugoslavenskih šumara u Čehoslovačke šume     PDF    TXT 545
Otkaz ekskurzije jugoslavenskih šumara u Čehoslovačke šume     PDF    TXT 545
 
LIČNE VIJESTI. Nekrolozi.
     
O. Agić
† Josip Benaković.     PDF    TXT 547
 
LITERATURA: b) Strana
     
—ić
Krüssmann: Die Laubgehölzer, Berlin 1937.     PDF    TXT 549
-ić
Schwerdtfeger: Anleitung zum Probesuchen nach Kieferninsekten in der Bodendecke, Berlin 1937.     PDF    TXT 549
—ić
Schönhaber: Waldbrände, Berlin 1937.     PDF    TXT 549
Ing. Anić
Forstarchiv 1934, 1935.     PDF    TXT 550
Ing. Anić
Forstwissenschaftliches Centralblatt 1935, 1936.     PDF    TXT 553
 
RAZNO.
     
Oglas prodaje drvne mase putem licitacije iz šuma manastira Dobrilovo (ćirilicom) .     PDF    TXT 554
Oglas prodaje 5789 komada stabala crnog bora u banovinskoj šumi Zlatibor .     PDF    TXT 555

                UNDER CONSTRUCTION