broj: 2/1937        pdf (11,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=193702 and arb=1 order by id

 
ŠUMARSKA POLITIKA I ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. A. Perušić
Komunalne šume u Jugoslaviji.     PDF    TXT 49
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA.
     
Dr. V. Koudelka
Kakvu nam korist daju borovice?     PDF    TXT 79
 
TURIZAM.
     
Ing. A. Premužić
Stručna saradnja šumara u radu za unapređenje turizma.     PDF    TXT 87
 
ŠUM. POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA ŠUM. POVIJEST ŠUM. ADMINISTRACIJA.
     
Ing. Z. Turkalj
Iz predistorije Ogulinske imovne općine.     PDF    TXT 93
 
LITERATURA: b) Strana
     
Ing. M. Anić.
Internationaler Holz-Almanach, Wien 1936.     PDF    TXT 98
 
OBAVIJESTI. ISKAZI. POZIVI.
     
Doprinos Literarnoj zakladi Andrije Borošića     PDF    TXT 101
Doprinos Kereškenjijevoj pripomoćnoj zakladi .     PDF    TXT 101
 
DRŽAVNI ISPITI.
     
Ispitna komisija za polaganje državnog stručnog ispita čin. pripravnika šum. struke sa fakultetskom spremom za 1937. god. (ćirilicom)     PDF    TXT 104
 
RAZNO.
     
Ispravak pogrešaka u Šumarskom Listu od 1936. br. 12     PDF    TXT 105
Stečaj za postavljanje upravitelja univerzitetskog oglednog dobra »Natalijino« u Debelom Lugu     PDF    TXT 105
Cenik sadnica Gozdne drevesnice Ljubljanske podružnice J. Š. U. v Mariboru za 1937 god.     PDF    TXT 106

                UNDER CONSTRUCTION