broj: 8/1936        pdf (14,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=193608 and arb=1 order by id

 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. O. Piškorić
O drvarenju bosansko-hercegovačkog seljaka.     PDF    TXT 398
Ing. T. Španović
Razrješenje servitutnih odnosa u Bosni i Hercegovini.     PDF    TXT 413
Ing. S. Omanović
Izlučivanje mera i baltalika u Bosni i Hercegovini.     PDF    TXT 429
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. DENDROGEOGRAFIJA.
     
Dr. P. Gjorgjević.
Iz istorije Pančićeve omorike.     PDF    TXT 435
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, LOVSTVO I RIBARSTVO.
     
Ing. O. Piškorić
Savremena upotreba šperovanog drveta.     PDF    TXT 436
 
ZAKLADE.
     
Zaklade za šum. osoblje njihove udove i siročad na području Savske banovine     PDF    TXT 439
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Dr. N. N
Ing. A. Kostić — Ing. N. Svečnikov: Nivelman, Beograd 1936,     PDF    TXT 440
Dr. N. N
Ing. A. Kostić — Ing. N. Svečnikov: Nivelman, Beograd 1936,     PDF    TXT 440
O. P
Prilog poznavanju molike. O publikaciji N. Peneva i M. Tamandžijeva: O molici u drž. šumi Ćoravici.     PDF    TXT 443
 
LITERATURA: b) Strana
     
U.
Le Chene.     PDF    TXT 443
 
Zapisnici sjednica i skupština:
     
d) Zapisnik IV sednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 12 i 13 7 1936 u Splitu .     PDF    TXT 444
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Oglas o nabavi starijih brojeva Šumarskog Lista i nekih knjiga za J. Š. U.     PDF    TXT 451
 
LIČNE VIJESTI.
     
Inž. S. Kijametović
† Božo Jauković     PDF    TXT 454
 
PROMJENE U SLUŽBI.
     
e) Odlkovanja:     PDF    TXT 455
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA. ADMINISTRACIJA.
     
Komisija za polaganje državnog stručnog ispita činovničkih pripravnika sa nepotpunom srednjoškolskom spremom .     PDF    TXT 458
Naredba Kr. Banske uprave u Zagrebu o skraćenju lovostaje na trčke     PDF    TXT 458
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, LOVSTVO I RIBARSTVO.
     
Naredba Kr. Banske uprave u Zagrebu o skraćenju lovostaje na trčke     PDF    TXT 458
 
NAUČNA PUTOVANJA. PRAKSE.
     
Urednik Šumarskog Lista Dr. A. Levaković u Sofiji     PDF    TXT 458
 
RAZNO.
     
Oglas o ovlaštenju A. Panova kao civilnog šum. inžinjera     PDF    TXT 459
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Poziv članovima na 60-tu redovnu glavnu godišnju skupštinu zakazanu za 3 i 4 IX 1936 u Zagrebu     PDF    TXT 459

                UNDER CONSTRUCTION