broj: 5-7/1936        pdf (31,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=193605 and arb=1 order by id

 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA.
     
Inž. F. Sevnik
Oglarstvo v Sloveniji.     PDF    TXT 281
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA. ADMINISTRACIJA.
     
Ing. M. Manojlović
Naši šumarski problemi u utiscima stranih šumarskih stručnjaka. Povodom ekskurzije francuskih i švajcarskih šumara u Jugoslaviji u 1934 g.     PDF    TXT 320
Ing. O. Piškorić
Šumarstvo u austrijskom zakonu o ustrojstvu poljoprivrednog i šumarskog staleža.     PDF    TXT 332
 
ZAKLADE.
     
D. Hradil
Zaklade za šum. osoblje, njihove udove i siročad na području Savske banovine.     PDF    TXT 334
 
Zapisnici sjednica i skupština:
     
b) Zapisnik III sjednice Upravnog odbora J. Š. U., održane 22 III u Zagrebu     PDF    TXT 336
c) Rad II red. skupštine Skopske podružnice J. Š. U., održane 16 2 1936 u Skoplju .     PDF    TXT 339
 
RAZNO.
     
Dar Milke ud. Šimić Udruženju za više godišta Šum. Lista     PDF    TXT 342
Dar Milke ud. Šimić Udruženju za više godišta Šum. Lista     PDF    TXT 342
 
ZAKLADE.
     
Dar prof. dr. D. Nenadića Kereškenjijevoj zakladi u iznosu od 1.000 dinara     PDF    TXT 342
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Dr. Z. Vajda.
Dr. M. Marinović: Šumsko-privredna geografija, Beograd 1934,     PDF    TXT 346
 
LITERATURA: b) Strana
     
Dr. N. N.
W. von Laer: Massenberechnungstafeln für Holzvorratsaufnahmen, Berlin 1936.     PDF    TXT 363
 
LIČNE VIJESTI.
     
Prof. Dr. Đuro Nenadić, povodom 60-god. života     PDF    TXT 364
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
L.
Ing. S. Mađarević: Svjetska kriza, kako je nastala i kako se razvija.     PDF    TXT 364
 
LIČNE VIJESTI.
     
† Žarko Čajkanović     PDF    TXT 365
† Vjekoslav Bubanj     PDF    TXT 365
† Bogdan Svoboda     PDF    TXT 365
† Ing. Ivan Zwickelsdorfer     PDF    TXT 365
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA. ADMINISTRACIJA.
     
Uredba o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika i područnih ustanova, te o upravi državnim šumama i državnim rudarskim preduzećima     PDF    TXT 366
 
NAUČNA PUTOVANJA. PRAKSE.
     
Ekskurzija apsolvenata šumarstva na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu.     PDF    TXT 385
Ferijalna praksa za studente šumarstva     PDF    TXT 385
 
RAZNO.
     
Oglas o popunjenju mjesta upravitelja šuma Mešćanske korporacije u Kamniku .     PDF    TXT 385
Oglas o knjizi »Zbornik šum. zakona i propisa« III dio     PDF    TXT 386
Oglas o knjizi »Zbornik šum. zakona i propisa« III dio     PDF    TXT 386

                UNDER CONSTRUCTION