broj: 2-4/1936        pdf (28,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO.
     
Ing. S. Sotošek
Petletnica državne nižje gozdarske šole v Mariboru.     PDF    TXT 125
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA. ADMINISTRACIJA.
     
Dr. N. Neidhardt
Popularizacija šumarstva.     PDF    TXT 176
Ing. T. Đurđić
Delokrug i rad šefa šumske uprave. Predavanje na skupštini Beogradske podružnice J. Š. Udruženja 14 IV 1935.     PDF    TXT 179
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, LOVSTVO I RIBARSTVO.
     
Novi zakon o slatkovodnom ribarstvu     PDF    TXT 192
Lijep primjer u pitanju unapređenja ribarstva na Plitvičkim Jezerima     PDF    TXT 193
 
IZLOŽBE.
     
Ljubljanski velesajam od 30 V do 11 VI 1936 i od 28 VIII do 9 IX 1936     PDF    TXT 193
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Ing. A. Panov
Dr. M. Marinović: Šumsko-privredna geografija, Beograd 1934.     PDF    TXT 193
 
LITERATURA: b) Strana
     
Dr. N. N.
Lesovdska Jugoslavija, Sofija 1935.     PDF    TXT 198
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Glasnik za šumske pokuse, knj. 4, Zagreb 1935     PDF    TXT 201
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Poziv članovima o upisu u »Posmrtnu pomoć«     PDF    TXT 202
Poziv članovima u stvari fotografija F. Kesterčaneka i J. Kozarca     PDF    TXT 203
 
Zapisnici sjednica i skupština:
     
a) Zapisnik II sjednice Upravnog Odbora J. Š. U., održane 19 XII 1935 u Beogradu     PDF    TXT 203
 
Pretstavke:
     
Pretstavka Ministarstvu šuma i rudnika u predmetu deputata šum. osoblja     PDF    TXT 204
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA. ADMINISTRACIJA.
     
Komisija za polaganje državnog stručnog ispita čin. pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom za 1936 g.     PDF    TXT 211
Komisija za polaganje državnog stručnog ispita čin. pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom za 1936 g.     PDF    TXT 211
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Poziv članovima o prijavi točnih adresa     PDF    TXT 211
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA. ADMINISTRACIJA.
     
J. Š.
Nošenje oružja.     PDF    TXT 212
Legitimacije za držanje i nošenje oružja šumarskih službenika     PDF    TXT 212
 
LIČNE VIJESTI.
     
R.
Ing. Josip Lenarčić, povodom 80-god. života.     PDF    TXT 213
 
RAZNO.
     
Stečaj o popunjenju mjesta referenta za šume manastira i crkava Srpskopravoslavne patrijaršije u Srem. Karlovcima     PDF    TXT 214
Oglas o knjizi prof. dr. A. Ugrenovića »Iskorišćivanje šuma«, I do IV dio     PDF    TXT 215
Cenik sadnica Gozdne drevesnice Ljubljanske podružnice J. Š. U. v Mariboru, za 1936 g.     PDF    TXT 216

                UNDER CONSTRUCTION