broj: 10/1934        pdf (15,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=193410 and arb=1 order by id

 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. BILJNA GEOGRAFIJA. TIPOLOGIJA.
     
Draguljub S. Petrović
O šumskom drveću u Južnoj Srbiji.     PDF    TXT 457
 
LIČNE VIJESTI.
     
Promjena na mjestu načelnika za šumarstvo     PDF    TXT 483
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. ŠUMSKA TRGOVINA I INDUSTRIJA.
     
Ing. Prokopljević Nenad
Iskorišćavanje šuma zemljišne zajednice Ravna gora u sopstvenoj režiji.     PDF    TXT 485
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. Slobodan Baranac
Šumari osnivajte šumske zadruge.     PDF    TXT 497
 
RAZNO.
     
Ing. Slobodan Baranac
Šumari osnivajte šumske zadruge.     PDF    TXT 497
 
Žalobne sjednice:
     
Prva redovna glavna skupština podružnice J. Š. U. u Skoplju, održana 5 VI 1934     PDF    TXT 516
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
Upozorenje na potrebu tačnih adresa     PDF    TXT 520
Upozorenje na potrebu tačnih adresa     PDF    TXT 520
 
DRŽAVNI ISPITI.
     
Državni ispiti šumarskih pripravnika sa fakultetskom spremom     PDF    TXT 521
Državni ispiti šumarskih pripravnika sa fakultetskom spremom     PDF    TXT 521
 
LITERATURA. b) Strana.
     
Međunarod. institut za agrikulturnu kemiju: Zaštita šuma i poljskih kultura proti vjetra, Rim 1933.     PDF    TXT 525
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Lj. V. Maletić: Premer šumskih sastojina metodom slobodnih stabala. Beograd 1934.     PDF    TXT 526
Ugrenović: Iskorišćavanje šuma, knjiga III i IV: tehnika trgovine drvetom I i II dio, Zagreb 1934.     PDF    TXT 527
 
LIČNE VIJESTI.
     
Dragutin Hradil
† Dušan Weiner.     PDF    TXT 528

                UNDER CONSTRUCTION