broj: 9/1934        pdf (7,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=193409 and arb=1 order by id

 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. POVIJEST. NASTAVA I PROPAGANDA. ORGANIZACIJA.
     
Inž. Vukašin Delić
Šumarska nastava sa šumsko-industrijskog gledišta.     PDF    TXT 422
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. ŠUMSKA TRGOVINA I INDUSTRIJA.
     
Ing. Josip Waszner
O napetosti cijena okruglog drveta i rezane robe.     PDF    TXT 425
 
DENDROMETRIJA.
     
Ing. Josip P. Radišić
Računanje procenta prirasta pomoću procentnih krivih.     PDF    TXT 425
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. ŠUMSKA TRGOVINA I INDUSTRIJA.
     
Ing. Lujo Mundofer
Tehničko ustanovljivanje sopstvenih troškova za okruglo drvo i rezanu robu.     PDF    TXT 429
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO.
     
Ing. P. Rohr
Naše šumarstvo pred banskim vijećem u Zagrebu.     PDF    TXT 438
 
RAZNO.
     
Ing. P. Rohr
Naše šumarstvo pred banskim vijećem u Zagrebu     PDF    TXT 438
Ing. A Panov
Iz skorašnje prošlosti.     PDF    TXT 442
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO.
     
Dr. Jovan Zubović.
0 servitutima i kolonizaciji.     PDF    TXT     HR 443
 
Žalobne sjednice:
     
Prva redovna glavna skupština podružnice J.Š.U. u Banja Luci, održana 8. VII. 1934     PDF    TXT 447
 
LITERATURA. b) Strana.
     
Ing. Oskar Piškorić
Annales de l´école Nationale des Eaux et Forets et de la Station de recherches et expériences forestieres, 1932 (IV2), 1933 (V1).     PDF    TXT 450
Dr. J. Lemarie
Ing. Dr. K. Wagner: O popelkach kulturnich lesu, Židlochovice 1934.     PDF    TXT 451
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Ing. S. Baranac: Šumsko gospodarstvo imovnih općina od god. 1919.— 1930. Beograd 1933.     PDF    TXT 452
Dr. M. Marinović: Šumsko privredna geografija     PDF    TXT 452

                UNDER CONSTRUCTION