broj: 4-6/1934        pdf (34,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=193404 and arb=1 order by id

 
RAZNO.
     
Predgovor svezke Š. L., posvećen šumarstvu Juga     PDF    TXT 129
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. POVIJEST. NASTAVA I PROPAGANDA. ORGANIZACIJA.
     
Inž. Ljubomir Marković
Dvadeset godina šumarstva našeg juga.     PDF    TXT 130
 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. BILJNA GEOGRAFIJA. TIPOLOGIJA.
     
Ing. Orestije Krstić .
Pošumljavanje goleti u Južnoj Srbiji od 1913—1930 godine.     PDF    TXT 152
Ing. Ljubomir Marković
Zajčev rid. Ogledi na pošumljavanju aridnih goleti Juga.     PDF    TXT 179
Ing. Svetozar V. Novaković
Pošumljavanje u državnim šumama Južne Srbije.     PDF    TXT 193
Ing. Branislav Šikić.
Pošumljavanje sa crnim borom u vezi sa opitima, s naročitim obzirom na pošumljavanje u Kičevu.     PDF    TXT 210
Ing. Nikola Šalajev.
Pošumljavanje u Malešu.     PDF    TXT 221
Ing. Aleksandar Zaljesov
Terenska pikirišta u srezu đevđelijskom i njihovi rezultati.     PDF    TXT 224
Karlo Zloh
Šumski rasadnik u Leskovcu i narodno pošumljavanje.     PDF    TXT 228
Ing. Vladimir Maksimović
Narodno pošumljavanje na teritoriji Pologa.     PDF    TXT 231
 
BUJIČARSTVO.
     
Ing. Živojin Vančetović
Pogled na bujičarstvo vardarske banovine.     PDF    TXT 237
Ing. Pantelejnon Dolgij
Uređenje bujice Dragor.     PDF    TXT 241
 
UREĐIVANJE ŠUMA I GEODEZIJA.
     
Ing. Radovan Djoković.
Prilog ograničavanju šuma.     PDF    TXT 245
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. POVIJEST. NASTAVA I PROPAGANDA. ORGANIZACIJA.
     
Ing. Svetozar Novaković
Prilog istoriji ograničavanja u državnim šumama Južne Srbije.     PDF    TXT 250
Inž. Orestije Krstić
Ugovor o prodaji šume Lopušnik.     PDF    TXT 256
Ing. Ž. Vančetović
Šume u Metohiji i naseljavanje.     PDF    TXT 262
 
UREĐIVANJE ŠUMA I GEODEZIJA.
     
Dragoljub S. Petrović.
Osnovna načela za rad na uređivanju šuma u Južnoj Srbiji.     PDF    TXT 265
Ing. Ljubomir Marković
Ekspeditivan način uređenja šume sela Galičnika i njegovi rezultati.     PDF    TXT 269
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. ŠUMSKA TRGOVINA I INDUSTRIJA.
     
Inž. Josip Rugole
Iskorištavanje državnih šuma Južne Srbije u vlastitoj režiji. 1913-1933.     PDF    TXT 275
Inž. Hans Em
Značaj drvodeljstva za iskorišćavanje južnosrbijanskih šuma     PDF    TXT 284
Ing. Dimitrije Bojić
Mogućnost i način kresanja lisnika.     PDF    TXT 287
Inž. Hans Em
Značaj i mogućnosti smolarenja u borovim šumama Južno Srbije.     PDF    TXT 294
 
OBRANA I ČUVANJE ŠUMA. BOLESTI DRVLJA.
     
Dragoljub S. Petrović.
Koze i šuma u Južnoj Srbiji.     PDF    TXT 298
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA. TEHNOLOGIJA. ŠUMSKA TRGOVINA I INDUSTRIJA.
     
Inž. Josip Rugole
Iskorišćavanje državnih suvata u Južnoj Srbiji 1913-1933.     PDF    TXT 301
 
RAZNO.
     
Ing. Dimitrije Veličković
Mladi šumar Juga.     PDF    TXT 309

                UNDER CONSTRUCTION