broj: 3/1934        pdf (9,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=193403 and arb=1 order by id

 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. POVIJEST. NASTAVA I PROPAGANDA. ORGANIZACIJA.
     
Dr. Nikola Neidhardt
Hiperprodukcija šumarskih inženjera.     PDF    TXT 84
Ing. Todor Djurdjić.
Državno šumsko gazdinstvo i zakon o državnom računovodstvu.     PDF    TXT 97
 
OBRANA I ČUVANJE ŠUMA. BOLESTI DRVLJA.
     
Prof. dr. A. Petračić
Štete od hrastovog krasnika (Coraebus bifasciatus) kod uzgajanja hrastovih šuma.     PDF    TXT 110
 
RAZNO.
     
Prof. Dr. Josip Balen
Povodom jednog rijetkog jubileja u Rumunjskoj, (prof. Petar Antonescu).     PDF    TXT 111
Uredništvo
Posveta zgrade Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zemunu     PDF    TXT 112
 
DRŽAVNI ISPITI.
     
Ispitna komisija za polaganje državnog stručnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom     PDF    TXT 113
 
RAZNO.
     
Ekskurzija francuskih šumara kroz Jugoslaviju .     PDF    TXT 113
 
Zapisnici odborskih sjednica:
     
a) Zapisnik II. sjed. održane 4. II. u Zagrebu     PDF    TXT 115
 
Žalobne sjednice:
     
Rezolucija J.Š.U. u predmetu nezaposlenih šumarskih inženjera     PDF    TXT 117
Pretstavka J.Š.U. u predmetu izrađivanja zakona o davanju olakšica šumskoj industriji radi krize 1934 g.     PDF    TXT 119
 
LIČNE VIJESTI.
     
Ing. Ivan Marković
† Ing. Stjepan Ferenčić.     PDF    TXT 124
† Prof. ing. Vinko Hlavinka     PDF    TXT 125

                UNDER CONSTRUCTION