broj: 2/1933        pdf (14,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
LIČNE VIJESTI.
     
Ljubljanska podružnica J.Š.U
† GRAŠČAK ING. ANTON RUDEŽ     PDF    TXT 85
 
OBRANA ŠUMA.
     
Dragolj. S. Petrović
Zaprašivanje šuma pomoću aeroplana u Bosni.     PDF    TXT 86
 
ŠUMARSTVO OPĆENITO. OPISI ŠUMA.
     
Josip Grünwald.
Šume na kršu Savske banovine.     PDF    TXT     HR 122
 
DRUŠTVENE VIJESTI.
     
a) Zapisnik II. sjed. održane 18. i 19. XII. 1932. u Zagrebu     PDF    TXT 135
Pretstavka J. Š. U. u predmetu kupnje veleposjeda po imovnim općinama     PDF    TXT 138
Pretstavka J. Š. U. u predmetu nestručnjaka na položaju šefa šumarstva Savske banovine     PDF    TXT 140
Rezolucija J. Š. U. u predmetu deputatnih prinadležnosti šumskog osoblja     PDF    TXT 141
Pretstavka J. Š. U. u predmetu projekta Zakona o ovlaštenim inžinjerima     PDF    TXT 143
Potpore iz Kereškenjijeve zaklade     PDF    TXT 146
Darovi Kereškenjijevoj zakladi     PDF    TXT 146
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Ing. Srećko Mađarević: Naše šume, Zagreb, 1932.     PDF    TXT 147
Aleksandar Panov
Povodom knjige "Naše šume" g. ing. Mađarevića     PDF    TXT 148
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA.
     
Smolarenje u državnim šumama     PDF    TXT 152
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Čeovićev Lovački kalendar za 1933 g     PDF    TXT 152
 
ŠUMSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. ADMINISTRACIJA. PROPAGANDA ŠUMARSTVA.
     
Pravilnik o prodaji sporednih šumskih proizvoda iz državnih šuma u smislu § 55 Zakona o šumama     PDF    TXT 153

                UNDER CONSTRUCTION