broj: 1/1932        pdf (13,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=193201 and arb=1 order by id

 
ŠUMARSTVO OPĆENITO. OPISI ŠUMA. BIOLOGIJA I EKOLOGIJA ŠUMA
     
Prof. Henry Perrin
Šume i šumarstvo Francuske.     PDF    TXT 1
 
ŠUMARSKA TERMINOLOGIJA
     
Prof. Dr. Đ. Nenadić
Naša šumarska terminologija.     PDF    TXT 5
 
UZGOJ ŠUMA. POŠUMLJAVANJE
     
Ing. Teodor Španović
Uzgajanje plemenite vrbe.     PDF    TXT 15
 
TRGOVINA I INDUSTRIJA
     
Jugoslov. tržište drveta     PDF    TXT 25
 
RAZNO
     
Praktična konferencija šumarskih stručnjaka Vardarske banovine     PDF    TXT 26
J. Jekić
Današnji problemi u šumarskoj struci.     PDF    TXT 29
 
LITERATURA a) Domaća
     
Dr. R. Vuković
Kako i čime se brani g. prof. Dr. Petar Đorđević.     PDF    TXT 33
Prof. Petračić
Dr. Josip Balen: Naš goli krš.     PDF    TXT 49
J. Borošić
Zbornik šumarskih zakona i propisa.     PDF    TXT 50
 
LITERATURA b) Strana
     
Forstwissenschaftliches Centralblatt     PDF    TXT 51
Revue des Eeaux et Forest     PDF    TXT 51
Svenska skogvardsforeningens Tidskrift     PDF    TXT 52
Revista padurilor     PDF    TXT 52
Acta forestalia fennica     PDF    TXT 52
Gorski pregledi     PDF    TXT 53
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnici sjednica upravnog odbora JŠU     PDF    TXT 54
Iskazi uplate članarine     PDF    TXT 56
 
LIČNE VIJESTI
     
† Vasa Radonić, direktor šuma u Apatinu     PDF    TXT 57
† Jaroslav Kibic     PDF    TXT 58
 
LITERATURA b) Strana
     
Silva Mediterranea     PDF    TXT 59
 
RAZNO
     
Kongres internacionalnog saveza šumarsko istraživačkih instituta     PDF    TXT 60

                UNDER CONSTRUCTION