broj: 6-7/1929        pdf (13,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGOJ ŠUMA — POŠUMLJAVANJE.
     
J. Šušteršić
Nešto iz uzgajanja šuma.     PDF    TXT 247
 
RAZNO.
     
Ing. S. Frančišković
Problem rentabilnosti gospodarenja u šumama visokog krša.     PDF    TXT 252
 
UZGOJ ŠUMA — POŠUMLJAVANJE.
     
Inž. Đ. Burlakov
Način "suhih kultura" pri pošumljivanju krša i golijeti u Crnoj Gori i Boki Kotorskoj.     PDF    TXT 259
 
RAZNO.
     
M. Jekić
Otkuda je razlika.     PDF    TXT 275
 
ZAKONODAVSTVO,POLITIKA I ADMINISTRACIJA.
     
Ing. A. Perušić
Rad u samoupravi.     PDF    TXT 277
Ing. A. Perušić
Dioba imovnih općina znači propast šuma.     PDF    TXT 278
Ing. A. Perušić
Jedan od osnovnih uzroka slabom razvoju našeg šumarstva.     PDF    TXT 279
Ing. A. Perušić
Član 133. zakona o šumama od 1891. god.     PDF    TXT 280
Ing. A. Perušić
Nešto o kupoprodaji drva u šumi.     PDF    TXT 280
 
RAZNO.
     
Ing. Šivic
Stara tisa — posekana.     PDF    TXT 281
 
LITERATURA,a) Domaća.
     
Ing. Frančišković: Šume i šumarstvo vlastelinstva Thurn-Taxis     PDF    TXT 281
 
LITERATURA: b) Strana
     
Ing. Klimesch: Forstliche Bibliographie     PDF    TXT 283
 
RAZNO.
     
Ing. P. Rohr
Pismo uredništvu.     PDF    TXT 285
 
LITERATURA: b) Strana
     
Gorski pregled     PDF    TXT 285
Gorski pregled     PDF    TXT 285
 
LITERATURA,a) Domaća.
     
D. Veseli: Katekizam o uporabi šuma .     PDF    TXT 286
 
IZLOŽBE.
     
Šum.-lovačka izložba u Ljubljani     PDF    TXT 288
 
ZAKONODAVSTVO,POLITIKA I ADMINISTRACIJA.
     
Pravilnik o iskorištavanju drž. šuma u režiji     PDF    TXT 304
Zakon o zaštiti domaće šum. industrije .     PDF    TXT 306

                UNDER CONSTRUCTION