broj: 3/1929        pdf (8,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=192903 and arb=1 order by id

 
ŠUMARSKA POLITIKA.
     
Inž. L. Petrović
O zakonskoj zaštiti šum. površina u cilju revizije segregacija.     PDF    TXT 101
 
RAZNO.
     
Ing. A. Perušić
Umjereno sastojinsku gospodarenje kod Imovnih općina.     PDF    TXT 107
Ing. R. Kolibaš
Poratno šumarstvo na području zagrebačke oblasti.     PDF    TXT 110
 
GEODEZIJA.
     
Najstariji i najnoviji teodolit. šum. fakulteta u Zagrebu     PDF    TXT 128
 
LITERATURA,a) Domaća.
     
F. Erjavec: Kmetiško prašanje v Sloveniji     PDF    TXT 130
Dr. Josifović: Pepelnica i sušenje hrasta u Posavini.     PDF    TXT 131
 
TRGOVINA I INDUSTRIJA.
     
Ing. A. Perušić
Rastu li novčane tražbine kad valuta pada.     PDF    TXT 132
 
LITERATURA: b) Strana
     
Sylwan     PDF    TXT 133
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen     PDF    TXT 133
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen     PDF    TXT 133
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen     PDF    TXT 133
Forstwissenschaftliches Centralblatt     PDF    TXT 133
Forstwissenschaftliches Centralblatt     PDF    TXT 133
Zeitschrift für Forst und Jagdwesen     PDF    TXT 133
Tharandter Forst Jahrbuch     PDF    TXT 133
Algemeine Forst und Jagdzeitung     PDF    TXT 133
 
LIČNE VIJESTI.
     
Ing. A. Šivic petdesetletnik     PDF    TXT 134
† Arpad Karolyi     PDF    TXT 140
† Arpad Karolyi     PDF    TXT 140
 
ZAKONODAVSTVO,POLITIKA I ADMINISTRACIJA.
     
Okružnica glede provađanja § 133. zakona o šumama od 1891.     PDF    TXT 141
Okružnica glede haračenja šuma     PDF    TXT 143

                UNDER CONSTRUCTION