broj: 12/1923        pdf (11,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=192312 and arb=1 order by id

 
     
Prof. dr. Antun Levaković (Zagreb)
O ustanovljivanju drvne količine sortimenata u sastojini pomoću apstraktnih, primjernih stabala i t. zv. dendrometara     PDF    TXT 697
ROHR, Petar
Nacrt zakona o eksproprijaciji velikih šumskih posjeda     PDF    TXT 719
 
Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.
     
Izkaz uplaćene članarine     PDF    TXT 739
Izkaz o vplačanih član. in naročninah     PDF    TXT 740
 
Bilješke.
     
Dvadesetgod. kluba Jug. šum. akad.     PDF    TXT 740
Telefonski imenici     PDF    TXT 740
Razvrstavanje činovnika     PDF    TXT 741
Populazirovanje šumarstva     PDF    TXT 743
Nova tvornica papira     PDF    TXT 744
Tvornica aeroplana     PDF    TXT 744
 
Šumska industrija i trgovina.
     
Cijene na zagrebačkom drv. tržištu (novembar 1923)     PDF    TXT 745
 
Literarni pregled.
     
Domaća šum. i priv. književnost     PDF    TXT 746
Nova djela šum. struke na njem. jeziku     PDF    TXT 746

                UNDER CONSTRUCTION