broj: 5/1923        pdf (14,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=192305 and arb=1 order by id

 
     
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Projekat zakona o šumama i njegova šumarsko-politička osnovica.     PDF    TXT 259
Prof. dr. Andrija Petračić (Zagreb)
Vrijednost drveta i ugljena za loženje     PDF    TXT 271
Ing. Anton Šivic (Ljubljana)
Pokrajinski gozdni zaklad     PDF    TXT 278
Ing. Alfred Lohwasser (Busovača)
Računanje amortizacijone tangente     PDF    TXT 282
Milan Knežević (Teslić)
O iskorištavanju bosanske hrastovine     PDF    TXT 292
 
Bilješke.
     
Masarykova akademija rada     PDF    TXT 297
Masarykova akademija rada     PDF    TXT 297
 
Lovstvo.
     
Ing. Z. Turkalj
Štete od vukova     PDF    TXT 299
 
Bilješke.
     
Skupština hrv. društva za gajenje lova i ribolova u Zagrebu     PDF    TXT 299
 
Lovstvo.
     
Marinovič
Naši šumari i lov     PDF    TXT 300
 
Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.
     
Iskaz uplaćene članarine i pretplate za god. 1922./23./24.     PDF    TXT 303
Dr. Ugrenović
Terminologija     PDF    TXT 305
 
Naredbe.
     
Prihod šum. fonda dir. š. u Skoplju god. 1922     PDF    TXT 313
Pregled seče u području dir. š. u Skoplju 1922 god.     PDF    TXT 314
Uporedni pregled prihoda šum. fonda 1920-22 dir. š. Skoplje     PDF    TXT 315

                UNDER CONSTRUCTION