broj: 1/1923        pdf (12,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=192301 and arb=1 order by id

 
     
Druga godina     PDF    TXT 1
Ing. Anton Šivic (Ljubljana)
Tisa in njena nahajališča v Sloveniji     PDF    TXT 3
Ing. Stjepan Kušan (Rogatica)
O bosansko-hercegovačkim prašumama     PDF    TXT 11
Dragoljub Petrović (Đevđelija)
O pošumljavanju Makedonije     PDF    TXT 21
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Terminologija     PDF    TXT 26
Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Šumarska liga zemalja sredozemnoga mora     PDF    TXT 29
Ing. Anton Šivic (Ljubljana)
Uzakonitev nekaterih naredb v resortu za gozdarstvo v Sloveniji     PDF    TXT 32
 
Literarni pregled.
     
Ing. A. Ružić
Tri nove knjige     PDF    TXT 33
 
Šumska industrija i trgovina.
     
Ing. M. Marinović
Svjetsko drvno tržište u god. 1922.     PDF    TXT 39
Rad VI. sekcije J. Š. U. u pitanju carina i želj. tarifa     PDF    TXT 43
Referat d. d. Croatia Zagreb povodom rasprave o želj. tarifama u VI. sekciji J. Š. U.     PDF    TXT 44
 
Bilješke.
     
Ing. Marinović
Konferenca za spoj sjevernog Jadrana     PDF    TXT 48
Dr. Ugrenović
Šumarski kongres u Parizu     PDF    TXT 49
Izmjene u Ministarstvu šuma i rudnika     PDF    TXT 49
Kako se uvažuju važni predlozi     PDF    TXT 51
M. S.
Rijetka lovina u podravini     PDF    TXT 51
Novi šumarski zakon     PDF    TXT 51
Reševanje personalnih zadev     PDF    TXT 52
 
Iz Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.
     
Prijateljima J. Š. U. i Šumarskog lista     PDF    TXT 53
Zapisnik odb. seje Podružnice Ljubljana     PDF    TXT 55
Pravilnik fonda za rasadnike     PDF    TXT 57
Pravilnik fonda za propagandu i unapređivanje šumarstva     PDF    TXT 59
Poziv na 3. sjednicu glavne uprave     PDF    TXT 60
 
Naredbe.
     
Zaključni račun uzgojne zaklade     PDF    TXT 61
Razdjeljenje potpora uzg. zaklade     PDF    TXT 61
 
Osobne vijesti (imenovanja, premještenja, odlikovanja).
     
Osobne vijesti     PDF    TXT 62

                UNDER CONSTRUCTION