broj: 6/1922        pdf (12,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=192206 and arb=1 order by id

 
Članci.
     
Ing. A. Šivic
Državni nadzor gozdov v Sloveniji     PDF    TXT 355
Šum. nadinž. Pero Vuković (Zagreb)
Procjena drvne gromade itd.     PDF    TXT 368
Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb)
Popularizovanje šumarstva     PDF    TXT 401
 
Literarni pregled.
     
Ing. Guzelj
Šivic: Poljudno navodilo za merjenje lesa     PDF    TXT 411
 
Bilješke.
     
Nakon likvidacije hrv. šum. društva     PDF    TXT 413
Zakon o opštoj upravi     PDF    TXT 414
Domaća proizvodnja sjemena     PDF    TXT 415
Kongres jugoslov. inž. i arh.     PDF    TXT 415
 
Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.
     
Zapisnik glavne skupštine hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 416
Izvadak iz zapisnika odborske sjednice hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 416
Zapisnik glavne skupštine hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 418
 
Naredbe.
     
Naredba br. 13.054/922 o gospodarenju imovnih općina     PDF    TXT 421

                UNDER CONSTRUCTION