broj: 11-12/1919        pdf (10,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Stališke vijesti:
     
Obavijest.     PDF    TXT 339
Napisao prof. Dr. A. Petračić.
Pomoćni oblici uzgoja šuma od Seebacha i Homburga.     PDF    TXT 339
Napisao profesor dr. Antun Levaković
Zaokruživanje promjera kod klupovanja sastojine.     PDF    TXT 343
Iz Mayrovog djela „Waldbau," preveo A. Leustek, šumar grada Zagreba
Šuma malih sastojina.     PDF    TXT 350
 
Osobne vijesti:
     
Promjene u šumarskoj struci. — Premještenija. — Novi nastavnici na gospodarsko šumarskom fakultetu sveučilišta SHS u Zagrebu.     PDF    TXT 357
 
Društvene vijesti:
     
Uplata pripomoćnoj Köröskenijevoj zakladi. — Dar. — Darovi literarnoj Borošićevoj zakladi. — Novi utemeljiteljni članovi. — Društveni oglasi     PDF    TXT 358
 
Stališke vijesti :
     
Važniji članci o našem šumarstvu n drugim časopisima : — Prilog organizaciji šumskoga gospodarstva u našoj državi. — Otvorenje gospodarsko-šumarskog fakulteta. — Nacionalizacija bosanske šumske industrije i članak Šumske industrije. — Štete Jugoslavije u šumarstvu u vreme austrougarske uprave. — Šumska politika kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca     PDF    TXT 366
 
Iz šumske trgovine:
     
Uspjeh dražbe. — Carina na drvo. — Novi propisi o izvoznoj trgovini drvom     PDF    TXT 386
 
Prosvjeta:
     
Šumarska škola u Sarajevu. — Novije stručne knjige     PDF    TXT 390
 
Različito :
     
Nagrade za pošumljenje Krasa. — Šumarsko-lovački kalendar za godinu 1920.     PDF    TXT 391
 
Oproštaj.
     
Oproštaj.     PDF    TXT 391
 
Naredbe.
     
Oglas.     PDF    TXT 392
 
Oglas.
     
Naredbe.     PDF    TXT 392

                UNDER CONSTRUCTION