broj: 7-8/1919        pdf (11,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=191907 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Piše Miško Markić, nadšumar šumske imovne općine
Agrarna reforma obzirom na prilike gornje krajine.     PDF    TXT 217
 
Osobne vijesti :
     
Novi ministar za šume i rude. - Imenovanja. — Premještenja. — Iz bos. herc. šumarske službe. — Umrli     PDF    TXT 245
 
Društvene vijesti :
     
Darovi Literarnoj zakladi do 31./VII. 1919. — Prinosi i darovi unišli od l./I.—31./VII. 1919. Köröskenyevoj pripomoćnoj zakladi. — Zapisnik odborske sjednice hrv.-slav. šum. društva, koja je održana dne 3. svibnja 1919.     PDF    TXT 245
 
Stališke vijesti:
     
Važniji članci o našem šumarstvu u drugim časopisima: Nova država i naše šume. — Valuta i šume. — Organizacija šumarske službe u kraljevstvu SHS.     PDF    TXT 250
Proglas za ujedinjenje i rad šumara, šumovlastnika, šumskih trgovaca i industrijalaca, kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca     PDF    TXT 259
Izkaz učenika, koji su dobili potporu iz zaklade za uzgoj djeca šumarskih činovnika u školskoj godini 1919./20.     PDF    TXT 264
 
Iz drvne trgovine:
     
Cijena drvne robe. - Uspjeh dražbe. — Uspjeh drvoprodaje.     PDF    TXT 264
 
Oglasi.
     
Oglasi.     PDF    TXT 265

                UNDER CONSTRUCTION