broj: 1-2/1917        pdf (8,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=191701 and arb=1 order by id

 
     
Objava uredništva.     PDF    TXT 1
Piše prof. dr. Gj. Nenadić
Carinski savez središnjih vlasti obzirom na šumsko gospodarstvo.     PDF    TXT 2
Piše A. Gerstmann, kr. kot. šumar
O proizvodnji smole i terpentina u njemačkim šumama     PDF    TXT 11
Reorganizacija šumsko-tehničke službe kod političkih oblasti pred saborom     PDF    TXT 21
Napisao Dragutin Gürth, kr. žup. šumar. nadzornik
O uporabi §§ 3. i 4. pril. D. š. z.     PDF    TXT 34
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — † Ladislav Adamek. — † Petar Puljević Nikolić. — † Makso Matičević.     PDF    TXT 39
 
Društvene vijesti :
     
Zapisnik redovite sjednice upravnog odbora hrv.-slav. šumar. društva, održane 25. studenoga 1916. — Dar literarnoj zakladi.     PDF    TXT 40
 
Iz drvnog tržišta:
     
Prodaja hrastovih stabala iz šume z. z. Draganić. - Aprovizacija javnih činovnika u Zagrebu gorivim drvom.     PDF    TXT 45
 
Natječaj.
     
Natječaj.     PDF    TXT 48

                UNDER CONSTRUCTION