broj: 5-6/1915        pdf (6,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=191505 and arb=1 order by id

 
     
Preveo i popratio Josip Grünwald
Uzgoj bagrema.     PDF    TXT 113
Piše D. A. Langhoffer
Bor iz okolice Skrada oštećen po borovom likotoču. Po fotograf. snimci R. Tredla.     PDF    TXT 132
Priopćuje Dr. Aug. Langhoffer
Šiške naših hrastova.     PDF    TXT 134
Priopćio B. Kosović
Red i instrukcija kako se imadu u buduće upravljati i uzčuvati šume vojne Krajine u kraljevini Slavoniji, te kako se pri izvršivanju tih svojih dužnosti imadu vladati šumari, koji će se za to postaviti.     PDF    TXT 139
 
Osobne vijesti :
     
Imenovanja. — † Dr. Oskar Simony. — † Robert Bokor. — † Stjepan pl. Litassy.     PDF    TXT 151
 
Društvene vijesti :
     
Dar pripomoćnoj (Köröskenyevoj) zakladi hrv.-slav. šum. društva.     PDF    TXT 153
Nove knjige.     PDF    TXT 153

                UNDER CONSTRUCTION