broj: 1-2/1915        pdf (8,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=191501 and arb=1 order by id

 
     
Napisao Dr. A. Levaković, kot. šumar, Pleternica
Ustanovljivanje kockovne sadržina sastojina po t. zv. vinkovačkom načinu.     PDF    TXT 1
Piše Zezulka
Proreda posavskih hrastika.     PDF    TXT 24
Piše Josip Balen
Pretvaranje čistih bukovih sastojina u mješovite bukove i hrastove sastojine.     PDF    TXT 37
Piše A. Kauders
Bilješke iz zem. biljevišta u Crikvenici.     PDF    TXT 46
Piše A. Kauders
Prilog historiji hrvatskog šumarstva.     PDF    TXT 47
 
Osobne vijesti :
     
† Ivan König — † Otto Jurovich. — † Robert Mattherny     PDF    TXT 49
 
Društvene vijesti:
     
Dar pripomoćnoj zakladi — Dar literarnoj zakladi. — Novi utemeljiteljni član. — Zaklada V. Köröskenya. — Premještenje sjedišta državne šumarije.     PDF    TXT 49
 
Različite vijesti :
     
Šumarski državni ispit u Budapešti     PDF    TXT 50
Nove knjige.     PDF    TXT 51

                UNDER CONSTRUCTION