broj: 5/1913        pdf (8,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=191305 and arb=1 order by id

 
     
Piše Dragutin vitez Wessely
Povjestnička crtica o šumama Bosne i Hercegovine do zaposjednuća god. 1878.     PDF    TXT 173
Piše Dr. Petračić
K dvadesetpetgodišnjici pošumljenja krasa u posestrimi Kranjskoj.     PDF    TXT 188
Drugo pismo iz Draganičkog luga. (Odgovor z. š. n. g. Puku)     PDF    TXT 194
 
Osobne vijesti :
     
† Šandor Perc. — Premještenje. — Imenovanja.     PDF    TXT 210
 
Društvene vijesti :
     
Pristupio pripomoćnoj zakladi. — Za literarnu zakladu šum. društva. — Zapisnik spisan dne 16. prosinca prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora.     PDF    TXT 212
 
Razno:
     
Hrv. zemaljsko društvo gospodarskih i šumarskih činovnika«. — Šumsko trgovački odnosi riječke luke.     PDF    TXT 216
Dopisi uredničtva.     PDF    TXT 218
Natječaj. — Oglasi.     PDF    TXT 219

                UNDER CONSTRUCTION