broj: 1/1913        pdf (7,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=191301 and arb=1 order by id

 
     
Piše V. Č.
Uzgoj oraha kao šumskog drveta.     PDF    TXT 1
Piše Dušan Ostoić, šumar
Što je pravi uzrok sušenju hrastovih sastojina u šumama petrovaradinske imovne općine?     PDF    TXT 15
Piše K. M.
Njekoje misli o sabiranju povjestnih podataka našeg šumarstva i naših hrvatskih šuma.     PDF    TXT 20
Razni načini i sredstva za poboljšanje svojstava surovog drva.     PDF    TXT 20
 
Osobne vijesti:
     
† Ferdo Zikmundowsky. — Imenovanja.     PDF    TXT 30
 
Društvene vijesti:
     
Zapisnik sjednice 4. kolovoza 1912. — Društvena sjednica. — Prinos zakladi utemeljenoj u spomen A. Borošića — Literarna zaklada hrv.-slav. šumarskoga društva na uspomenu kr. zemalj. šumar, nadzornika I. razr. Andrije Borošića.     PDF    TXT 31
 
Različite vijesti :
     
Konkurencija japanske hrastovine — Hrvatski izum. — Upozorenje. — Uspjesi dražbe stabala.     PDF    TXT 36
Zadnje cijene bečkoga tržišta za trgovinu šum. proizvoda na veliko     PDF    TXT 36
Oglasi. — Uspjesi dražba stabala. — Objava uredničtva.     PDF    TXT 37

                UNDER CONSTRUCTION