broj: 8-9/1912        pdf (14,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=191208 and arb=1 order by id

 
     
Na znanje p. n. gg. čitaocima Šumarskoga lista.     PDF    TXT 293
Piše Ivan Z. Galić
Pravoužitništvo crkvenih obćina u imovnim obćinama bivše hrv.-slav. vojne Krajine.     PDF    TXT 294
Piše šumar K.
Zaštita naslova »šumar".     PDF    TXT 313
Piše P.
Velika naučna ekskurzija slušača kr. šumarske akademije zagrebačke.     PDF    TXT 316
Piše M. K.
Shodan način obračunavanja predujmova po kotarskim šumarijama.     PDF    TXT 320
Po L. Hufnagl. Kaufmännische Holz Verwertung
Njekoje važnije vrsti eksotičnog drvlja u trgovini.     PDF    TXT 328
Po predavanju c. kr. šumar, nadsavjetnika Adalberta Schiffela priredio N. Pleša-Kosinjković, šumar
Temelji uzgoja šum. sastojine i odatle izvedena obća i naposebna pravila proredjivanja.     PDF    TXT 335
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 346
 
Društvene vijesti:
     
Zapisnik sjednice upr odbora od 15. travnja 1912. — Zapisnik sjednice upr. odbora od 2. srpnja 1912 — Zapisnik XXXVI. redovite glavne skupštine, držane 5. kolovoza 1912. — Izvještaj o redovitoj XXXVI. glavnoj skupštini, držanoj 5. kolovoza 1912.     PDF    TXT 347
 
Različite vijesti :
     
Pošumljivanje goljeti. — Pripomoćnoj zakladi V. Köröskenyi-a. — Literarnoj zakladi osnovanoj u spomen A. Borošića. — Trgovačke usance. — V. J Havliček.     PDF    TXT 366
Zadnje cijene bečkoga tržišta za trgovinu šum proizvoda na veliko     PDF    TXT 368
Oglasi.     PDF    TXT 368

                UNDER CONSTRUCTION