broj: 6/1910        pdf (7,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=191006 and arb=1 order by id

 
     
Od Dr. Ljudevita Dimitza. Preveo i popratio N. Pleša-Kosinjković, šumar
Razvoj i praktični ciljevi šum. estetike.     PDF    TXT 201
Piše Josip Heckner
Obilježenje gospodarstvenog iliti unutarnjeg podijeljenja šuma.     PDF    TXT 214
Piše A. Kauders
Kr. zemaljsko biljevište u Cirkvenici.     PDF    TXT 220
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umro.     PDF    TXT 223
 
Društvene vijesti :
     
Za ovogodišnju glavnu skupštinu hrv. slav. šumarskog društva. — Zapisnik spisan dne 19. prosinca 1909. prigodom obdržavanja sjednice upravlj društvenog odbora — Zaklada „Andrije Borošića".     PDF    TXT 224
 
Zakoni i naredbe:
     
U svrhu sačuvanja onakovih remek djela prirode, koja su od osobite estetičke važnosti, koja služe na ures domovini, koja su važna sa znanstvenoga stanovišta i t. d.     PDF    TXT 230
 
Knjižtvo :
     
Piše Dr. Petračić
Heinrich Mayr. Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage.     PDF    TXT 231
 
Različite vijesti :
     
Sliedeći broj Šumarskog lista. — Proslava pedesetgodišnjice opstanka kr. gospodarskog učilišta u Križevcima. — Društvo bugarskih šumara. — Kako mogu gospodarski i šumarski činovnici sudjelovati u promicanju gospodarstva u Hrvatskoj i Slavoniji? - Posvemašnja zabrana lova u uzakupljenim općinskim lovištima. — Status državnih šumarskih činovnika, koji podpadaju pod kr. ug. ministra poljodjelstva. - Status austrijskih državnih šumara. — Izkaz uplaćene članarine I. razreda, upisnine, podupirajući prinosa, te pretplatnine u razdobju od l siečnja do 30. travnja 1910.     PDF    TXT 236

                UNDER CONSTRUCTION