broj: 10/1908        pdf (7,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=190810 and arb=1 order by id

 
     
U spomen Franje Čordašića, prvoga vladinoga izvjestitelja za šumarstvo u Hrvatskoj.     PDF    TXT 366
Saobćuje: Pavao Dianovszky, kr. drž šumarnik
O uzgoju sastojinah.     PDF    TXT 375
 
Družtvene viesti:
     
Izkaz o uplaćenoj članarini p. n. g. članova I. raz. počam od 15. travnja do 20. rujna 1908.     PDF    TXT 397
Umrli: (Mato Kolibaš, Nikola Gamiršek i Martin Starčević)     PDF    TXT 398
 
Različite viesti :
     
Oglas glede obdržavanja drž. ispita usposobljujućega za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Službena pragmatika za činovništvo djakovačkoga biskupskoga vlastelinstva.     PDF    TXT 404
 
     
Obavjest p. n. gg. članovima družtva.     PDF    TXT 405

                UNDER CONSTRUCTION