broj: 8-9/1908        pdf (12,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=190808 and arb=1 order by id

 
     
O uredjenju šuma i sastavku šumsko gospodarskih os nova. (Nastavak X)     PDF    TXT 293
Piše G. Vac
Kr. kot. šumar, kao mjernički vještak     PDF    TXT 322
† Mihajlo Radošević.     PDF    TXT 338
Piše dr. G. Nenadić
O cienama hrastovog drveta     PDF    TXT 343
 
Družtvene viesti :
     
Poziv i program za o. g. glavnu skupštinu.     PDF    TXT 349
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja, promaknuća i premještenja     PDF    TXT 350
 
Iz upravne prakse.
     
Iz upravne prakse.     PDF    TXT 354
 
Različite viesti:
     
Sjednica povjerenstva „Zaklade za uzgoj djece šum. činovnika u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji — Državni izpit za samostalno vođjenje šum. gospodarstva u Zagrebu. — Razpored predavanja na kr. šum. akademiji u Zagrebu u z. p. 1908/1909. — Konstituirajuća skupština družtva gosp i šum. vlast. činovnika u Hrvatskoj i Slavoniji. — Pregledni šumovid Dalmacije. — Šumarski institut u Petrogradu.     PDF    TXT 361

                UNDER CONSTRUCTION