broj: 8-9/1906        pdf (13,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=190608 and arb=1 order by id

 
     
U oči predstojeće glavne skupštine družtva.     PDF    TXT 289
Od A. pl. Kaysera
Novi automatički mjerački stroj.     PDF    TXT 290
Od V. Bönela
Gorivo i drveni ugljen.     PDF    TXT 304
Od A. Kaudersa
Naučna ekskurzija slušatelja kr. šum. akademije u Primorje i Liku.     PDF    TXT 309
Od A. Ugrenovića st.
Ukinuće službovnih jamčevina.     PDF    TXT 329
Pišu braća Hekner
O uredjenju šuma i sastavku šum. gosp. osnova.     PDF    TXT 332
 
Različite viesti.
     
Šumarski sastanak. — Mjesečni izvještaji žup. šum izvjestitelja, Stanbeno pitanje kot. šumara - Doktori kulture tla. — Za preprečiti šumarski proletariat u Bavarskoj — Nova naredba u polaganju držav. izpita — Taracanje cesta drvom. — Novi rektor visoke škole za kulturu tla u Beču. — Nižja šumarska obuka u Bavarskoj.     PDF    TXT 367

                UNDER CONSTRUCTION