broj: 12/1904        pdf (6,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=190412 and arb=1 order by id

 
     
Piše V. Vučković
O šumarstvu Bugarske.     PDF    TXT 679
 
Osobne viesti.
     
Imenovanje.     PDF    TXT 697
Imenovanje.     PDF    TXT 697
Imenovanje.     PDF    TXT 697
 
Različite viesti:
     
† A. barun Mollinary. — Požar parne pilane u Drvaru. — Vojničke karabinke i naše lugarsko i lovačko osoblje. — Lovski zakon za Italiju. — Ostatci prastare hrastove šume u Švedskoj. — Promjena u ministarstvu za poljodjelstvo u Austriji. — Reforma šumarstva nastave u Ugarskoj. — Kako u tmini djeluje drvo na fotografsku ploču ? — Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva.     PDF    TXT 698
Izkaz o uplaćenoj odnosno od nagradah za članke u Šumarskom listu i Lugarskom viestniku uztegnutoj članarini i predbrojnini za vrieme od 26. srpnja do 19. studena 1904.     PDF    TXT 705
Izkaz o uplaćenoj odnosno od nagradah za članke u Šumarskom listu i Lugarskom viestniku uztegnutoj članarini i predbrojnini za vrieme od 26. srpnja do 19. studena 1904.     PDF    TXT 705

                UNDER CONSTRUCTION