broj: 8-9/1904        pdf (17,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=190408 and arb=1 order by id

 
     
Piše B.
Šumsko pravo Krajišnika.     PDF    TXT 417
Piše Cesarić
Praktični primjeri njekim odsjekom odnosno §§. naputka za sastav gospodarstvenih osnova odnosno programa.     PDF    TXT 447
Riječ dvije u prilog šumskog radeničkog pitanja!     PDF    TXT 473
Piše Mijo Krišković, nadšumar
Šumski sklop i oblici za proračunavanje drvne gromada sastojina.     PDF    TXT 478
Piše prof. I. Partaš
O ovogodišnjem poučnom putovanju slušača kr. šumarske akademije zagrebačke u Slavoniju i Bosnu.     PDF    TXT 484
Preveo V. Vučković
Kako se bojadišu šumski sastojinski nacrti.     PDF    TXT 506
Piše Vaso Vučković
O malom šumskom posjedu u Dalmaciji.     PDF    TXT 515
 
Osobne viesti :
     
† Gustav Hempel     PDF    TXT 522
 
Družtvene viesti:
     
Konferencijonalna sjednica upravlj. odbora. — Poziv i program. — Osnova proračuna i zaključni račun hrv -slav. šum družtva     PDF    TXT 523
 
Različite viesti:
     
Klub šumarah u Ogulinu. — K pokretu kr. kot. šumara za poboljšanje svojega stanja i beriva. —Trajna gospodarska izložba „Slavon gospodarskoga društva" u Osijeku. — Divlji kesten. — Ovogodišnja nestašica krme i šume u Ugarskoj. — Deputacija činovničtva krajiških imov. obćina kod podbana. — Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke. — Šumski požari ove godine. — Škola za lovce u Ugarskoj. — Proti sunčanici i sunčanoj kaplji. — Izpravak     PDF    TXT 529
Na znanje. — Natječaji.     PDF    TXT 541

                UNDER CONSTRUCTION