broj: 11/1903        pdf (11,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=190311 and arb=1 order by id

Kern Ante
Neke crne točke u uzgoju i njezi sastojina na kraškom tlu.     PDF    TXT 616
V. B.
Upliv šume na podnebje i vrieme.     PDF    TXT 623
 
Listak
     
Osobne viesti: Imenovanje. - Izabran     PDF    TXT 643
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 643
Promet i trgovina     PDF    TXT 644
Različite viesti: Najstariji hrast u šumi grada Petrinje. - Gospodarska akademija u ugar. Starom gradu (Magyar Ovar). - Požar tresetišta u Eczedu u Ugarskoj. - Ovojesenski liet šljuka. - Drvotržtvo u Hrvatskoj i Slavoniji. - Kakove treba da nam obćenito budu procjene šumskih sastojina u prodajne svrhe? - Zaključni račun o blagajničkom rukovanju hrv.-slav. šumar, družtva godine 1902. - Proračun o potrebi i pokriću razhoda hrv.-slav. šumar. družtva za upravnu godinu 1904. - O prodaji Pleternice. - Oproštaj. - Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 645
Oglasi dražba. - Natječaj. - Obaviest     PDF    TXT 654

                UNDER CONSTRUCTION