broj: 10/1903        pdf (11,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


Urbany M.
Toplotni efekat drva.     PDF    TXT 501
Partaš Ivan
Naučno putovanje članova hrv.-slav. šumarskoga družtva u Bosnu i Dalmaciju god. 1903.     PDF    TXT 540
 
Listak
     
Osobne viesti: Imenovanje     PDF    TXT 553
Družtvene viesti: Zapisnik o sjednici hrv.-slav. šurnar. družtva, obdržavanoj dne 29. lipnja 1903. - Zapisnik XXVII. redovite glavne skupštine "Hrv.-slav. šumarskog družtva, obdržavane u Zagrebu dana 27. kolovoza 1903. - XXVII. redovita glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva     PDF    TXT 554
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 572
Promet i trgovina     PDF    TXT 573
Iz upravne prakse     PDF    TXT 575
Različite viesti: Ekskurzija našega šumarskoga družtva u Bosnu i Dalmaciju. - Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. - Šumarsko učilište u Bieli. - Transport drva iz šume. - Pravni odnošaji i beriva šumarskih činovnika Thurn i Taxisa.     PDF    TXT 576
Oglasi i natječaj     PDF    TXT 580

                UNDER CONSTRUCTION