broj: 8-9/1903        pdf (17,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=190308 and arb=1 order by id

Kern Ante
Procjena jelovih i smrekovih stabala u našim prebornim šumama.     PDF    TXT 381
Vilim Dojković, kr. žup. šum. nadzornik u miru
Šume zaštitnice (§§. 6. i 7 ), i šume zabranite (§. 19. š. z.).     PDF    TXT 393
Josip Majnarić, kr. kot. šumar
Šumarska služba kod političke uprave nakon provedene organizacije i lugarsko pitanje zem. zajednicah.     PDF    TXT 410
M. Budiselić, stud. for.
Tehnička svojstva i uporaba kestena.     PDF    TXT 446
Begna Hinko
O klijanju žira.     PDF    TXT 450
Andrija Borošić, kr. zem. šum. nadzornik
Odgovor na "Osvrt na članak: "Revisija gospodarstvenih osnova".     PDF    TXT 457
Partaš Ivan
O nedavno izašlom "Naputku za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno programa", za naše šume, koje stoje pod osobitim javnim nadzorom.     PDF    TXT 466
 
Listak
     
Osobne viesti: Osobna viest. - Premještenje i potvrda. - Izabran gradskim šumarom. - Novi tajnik u "Trgovačkom domu"     PDF    TXT 489
Družtvene viesti: Poklonstvena deputacija pred novim banom. - Ovogodišnja družtvena glavna skupština i s njom spojeni izlet u Bosnu i Dalmaciju.     PDF    TXT 490
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 490
Promet i trgovina     PDF    TXT 491
Iz upravne prakse     PDF    TXT 493
Različite viesti: Sastojina crnoga oraha stara 82 godine. + F. Schwackhöfer. - Novi zakon za zaštitu šuma u Švedskoj. + Benjamin pl. Kallay - Ekskurzija austrijskoga državnoga družtva u Švedsku i Norvežku. - Ovogodišnje ekskurzije nekih šumarskih družtava. - Nova vrst žita - Drvojedka suzna (Merulius lacrimans). - Štete od požara u šumama azijatske Rusije. - Viesti iz kr. šumarske akademije     PDF    TXT 494
Izkaz o uplaćenoj članarini za vrieme od 1. travnja do konca lipnja 1903.     PDF    TXT 497
Oglas prodaje stabala - Poziv. - Natječaj - Na znanje.     PDF    TXT 497

                UNDER CONSTRUCTION