broj: 7/1903        pdf (10,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=190307 and arb=1 order by id

Gašo Vac, kr. kot. šumar
Gradjevna potreba drva suovlaštenikah zemljištnih zajednica.     PDF    TXT 333
Kosović Bogoslav
Uredjenje ponorah     PDF    TXT 355
 
Listak
     
Osobne viesti: Imenovanja     PDF    TXT 358
Družtvene viesti: Zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva, obdržavanoj 7. travnja 1903     PDF    TXT 358
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 361
Promet i trgovina     PDF    TXT 362
Iz upravne prakse     PDF    TXT 369
Različite viesti: Štete od zareznika. - Više šumarsko učilište u Bieli (Weisswasser) u Češkoj. - Uzgoj običnoga oraha u šumama u Njemačkoj, - Štete od smrekovoga pisara u području imovne obćine križevačke. - Viesti iz kr. šumarske akademije - Štetnik u našim vinogradima     PDF    TXT 372
Oglasi dražbe i obaviesti     PDF    TXT 376
Poziv i program za XXVII. redovitu glavnu skupštinu hrv.-slav. šumarskoga družtva i s njom spojenog naučnog izleta u Bosnu i Dalmaciju     PDF    TXT 379
Molba na sve čovjekoljube     PDF    TXT 380

                UNDER CONSTRUCTION